Tuesday, 27 June 2017

Markezina Greda - Špurijus

HR
Smjer Špurijus (C/17) napokon je ispenjan: 6b, 35m.
EN
Route Špurijus (C/17) finally climbed: 6b, 35m.

Tuesday, 20 June 2017

Paklenica - Kozarice news

HR
Novi smjerovi u sektoru Kozarice:
7
.a Za Špecu 6b+/c 20 m, 15.a Projekt 8a? 32m 

Sektor Karenin - desno od Balibana : Marko & Marko 4a


EN

New routes in sector Kozarice7.a Za Špecu 6b+/c 20 m, 15.a Project 8a? 32m
Sektor
Karenin - right of  Baliban : Marko & Marko 4aMonday, 12 June 2017

Markezina Greda - new routes

HR
Ivan Lisica popeo je novi smjer u sektoru Velika rupa (Markezina Greda). Smjer se nalazi između Balkan boyaGoginog. Ime mu je U boy, u boy! a predložena ocjena je 8a+. Boris Zokić izvodi FA projekta u Maloj rupi ( sektor D/II smjer broj 30.): Simba 7c+. Korekcija ocjene: El fanatico 8a.


EN
Ivan Lisica have climbed a new route in sector Velika rupa (Markezina Greda). New route is located between routes Balkan boy and Gogin. Route is now graded 8a+ and name is U boy, u boy! Boris Zokić did FA in ex project - sector D/II route nr. 30. New name Simba, grade 7c+.
Grade correction: El fanatico 8a.

Kalnik - Bugiman climbed

HR
Mihael Štefić popeo je projekt u sektoru Crazy rock imena Bugiman. Ocjena toga smjera sada je 8a. Fran Horvat izveo je prvo ponavljanje i predložio ocjenu 7c!?
(11m). Babaroga je korigirana na 7b.
EN
Mihael Štefić has climbed a project in sector Crazy rock. Route Bugiman (nr.14) now is graded 8a (11m). Fran Horvat did first repeat and suggested 7c !? Also Babaroga 
was corrected on 7b.

foto: Crazy rock

Devica climbed

HR
Smjer Devica u špilji Vranjača (Paklenica) ispenjan je slobodno.
Ocjena mu je 8b (40m).


EN
Route Devica in the Vranjača cave (Paklenica) was finaly
climbed and graded 8b (40m).Picture: Igor Čorko in the route Devica 8b