Tuesday, 27 June 2017

Markezina Greda - Špurijus

HR
Smjer Špurijus (C/17) napokon je ispenjan: 6b, 35m.
EN
Route Špurijus (C/17) finally climbed: 6b, 35m.

Tuesday, 20 June 2017

Paklenica - Kozarice news

HR
Novi smjerovi u sektoru Kozarice:
7
.a Za Špecu 6b+/c 20 m, 15.a Projekt 8a? 32m 

Sektor Karenin - desno od Balibana : Marko & Marko 4a


EN

New routes in sector Kozarice7.a Za Špecu 6b+/c 20 m, 15.a Project 8a? 32m
Sektor
Karenin - right of  Baliban : Marko & Marko 4aMonday, 12 June 2017

Markezina Greda - new routes

HR
Ivan Lisica popeo je novi smjer u sektoru Velika rupa (Markezina Greda). Smjer se nalazi između Balkan boyaGoginog. Ime mu je U boy, u boy! a predložena ocjena je 8a+. Boris Zokić izvodi FA projekta u Maloj rupi ( sektor D/II smjer broj 30.): Simba 7c+. Korekcija ocjene: El fanatico 8a.


EN
Ivan Lisica have climbed a new route in sector Velika rupa (Markezina Greda). New route is located between routes Balkan boy and Gogin. Route is now graded 8a+ and name is U boy, u boy! Boris Zokić did FA in ex project - sector D/II route nr. 30. New name Simba, grade 7c+.
Grade correction: El fanatico 8a.

Kalnik - Bugiman climbed

HR
Mihael Štefić popeo je projekt u sektoru Crazy rock imena Bugiman.  Predložio je 8a. Fran Horvat izveo je prvo ponavljanje i predložio ocjenu 7c, koja je potvrđena nakon još nekoliko uspona
(11m). Babaroga je korigirana na 7b.
EN
Mihael Štefić has climbed a project in sector Crazy rock. Route Bugiman (nr.14) now is graded 8a (11m). Fran Horvat did first repeat and suggested 7c which was later confirmed by another climbers.  Also Babaroga 
was corrected on 7b.

foto: Crazy rock

Devica climbed

HR
Smjer Devica u špilji Vranjača (Paklenica) ispenjan je slobodno.
Ocjena mu je 8b (40m). 8b je sa orginalnim ulazom kroz Kurbu.
Prvi uspon: Igor Čorko.
Postoji varijanta Devica light 8a+ ako se ulazi po rampi s lijeva.
Nedavno je Igor popeo i liniju pod rednim brojem 14: Mala smrt 8a+.


EN
Route Devica in the Vranjača cave (Paklenica) was finaly
climbed and graded 8b (40m). This is with orginal start via route
Kurba. FA by Igor Čorko. There is a lighter variant Devica light 8a+
if you start with ramp left from Kurba.
Soon after Igor did FA of the line nr. 14: Mala smrt 8a+.Picture: Igor Čorko in the route Devica 8b

8a. Devica light
14. Mala smrt 8a+ 
15. Projekt ?