Monday, 30 January 2017

Mimice 6 new routes

HR
U sektoru Jadran film dva su nova smjera desno od Maršala:  Zg80 6b+  te Metastaze 7a+ ( oba oko 30m). U sektoru Špilja( novo ime : Laboratorij) lijevo od smjera Money please nalazi se Baka Vera 7a a desno od Money please su četiri nova smjera. Prvi desno popeo je Nikola Kramarić: Gerijatrija 7c. Slijede: Chooky, Wooky te Sprašidon. Prva dva su projekti dok je i Sprašidona popeo Nikola Kramarić i predložio ocjenu 8a.. Smjerove su opremili Boris Čujić i Saša Kmezić. Luka Mudronja te Ivica Beović opremili su zadnja tri spomenuta. 15m desno od smjera Barba Vinko nalaze se dva nova projekta visine 10m.
EN
In sector Jadran film two new routes are bolted and climbed. They are right of the route Maršal: Zg80 is 6b+ and more right is Metastaze 7a+. In sector Špilja (new name: Laboratorij) left from the route Money please is Baka Vera 7a, and right of Money please four new routes are bolted. First to the right is climbed by Nikola Kramarić and graded 7c. Name is Gerijatrija.  Chooky, Wooky and Sprašidon follows. First two are  projects. Sprašidon is climbed by Nikola Kramarić and graded 8a. Last three routes are bolted by Luka Mudronja and Ivica Beović. The rest  by Boris Čujić and Saša Kmezić.
                                           
                                                    New routes marked green:                                          sector Špilja

No comments:

Post a Comment