Monday, 26 September 2016

Buzetski kanjon - first 8c

HR
Goran Matika popeo je prvi smjer ocjene 8c u Buzetskom kanjonu. Radi se o liniji br. 9 u sektoru Slap. Smjer sada ima ocjenu 8c i ime Grinta. Usput korekcija: nema linije br7 a smjer Inglorious Bastards završava na sidrištu smjera Alita. Desno od Grinte su još dva projekta.
EN
Goran Matika climbed first 8c route in Buzetski kanjon. In sector Slap he have climbed line nr. 9 in the guidebook. Now this line is called Grinta and graded 8c. Some other corrections: There is not a line nr.7 and route Inglorious bastards end at the same anchor as Alita. Two more projects are right of route Grinta.

Friday, 16 September 2016

Limski kanal - small corrections

HR
Mala korekcija u sektoru B Horoskop:
redoslijed smjerova:
15. Blizanci
16. ?
17. Bik
18.Ovan
19. ?
Sektor D Šimije :
Lijevo od smjera Sbarabus nalaze se još dva smjera :
1. Sretna nova godina 6b ( 5b,6b) 40m - direktna varijanta druge dužine : 6a
2. Paolo, Sara, Silena 5c (5c,5b) 40m
Smjer Kugumar ima i drugu dužinu ocjene 6a+
Smjer Titiriti ima drugu dužinu ocjene 6c ( Tatarata ima samo prvu dužinu 5c)
 EN
Small correction for sector B Horoskop:
correct route list:
15. Blizanci
16. ?
17. Bik
18.Ovan
19. ?
Sector D Šimije:
Left from route Sbarabus two new routes are climbed:
1. Sretna nova godina 6b ( 5b,6b) 40m - direct variant of the second pitch : 6a
2. Paolo, Sara, Silena 5c (5c,5b) 40m
Route Kugumar have a second pitch which is graded 6a+
Route Titiriti have a second pitch which is graded 6c, Route Tatarata heve only first pitch.


Obli kuk - new route and corrections

Sektor Pano

Correction of the grades:
1. Circus ( project ) 7c ?
2. Vrtlog vira ( project ) 7b ?
3. Svarun 6b+
4. Velevij 6c+
5. Balerina 6a+


Route : Gravitacijski kolaps


Monday, 5 September 2016

Portafortuna two new routes

HR
Christian Aigner popeo je novu direktnu varijantu smjera Needles and pins i ocijenio sa 7c. U sektoru sektoru A , lijevo od smjera Psychastenia opremio je novi smjer Krk 6b+.
EN
Christian Aigner climbed new direct variation of the route Needles and pins and graded 7c. In sector A left of the route Psychastenia he have bolted and climbed new route called Krk 6b+