Friday, 22 July 2016

CROATIA - guidebook ispravke / corrections

HR
str. 372 - Općina Nerežišća nažalost u međuvremenu zabranila je penjanje na sektoru Kolač. Klinovi izvađeni.
str. 80 - Penjalište HC zaslužuje dvije zvjezdice za kvalitetu
str. 90  Grenouille je smjer pod brojem 7.
str. 226 - Penjalište Osoršćica  zaslužuje tri zvjezdice za kvalitetu
str 482 - karta pregledna - Sektor C zove se Prosika
EN
page. 372 - County Nerežišća in the meantime have forbbiden climbing on sector Kolač. Bolts removed.
str. 80 - HC climbing spot deserves only 2 stars for quality.
page 90. Grenouille is route nr 7.
str. 226 - Osoršćica  climbing spot deserves only 3 stars for quality.
str 482 - Overall topo  - Name of the sector C is Prosika and not Velika stijena

MAP Correction Buzetski kanjon
 

sectors C and D are in reality on the place indicated by C on the map ( C is 100 m before D)
sector D on the map is actualy E.
Sector E on the map is actualy F.

No comments:

Post a Comment