Friday, 18 November 2016

Mirna - New route in Pengari

HR
Goran Matika napravio je prvi uspon u smjeru br.10 sektora Pengari ( Buzetski kanjon). Prijašnji ( zadnji) projekt tog sektora sada se zove Mirna i ocijenjen je sa 8a+.
EN
Goran Matika did FA of route nr.10 in sector Pengari ( Buzetski kanjon). Previous project now is called Mirna and graded 8a+.


Thursday, 17 November 2016

Buzetski kanjon - project climbed

HR
U sektoru Plaža smjer pod rednim brojem 3 popeo je Jurij Ravnik. Smjer se zove Dvogibka 7a.
EN
In sector Plaža Jurij Ravnik climbed route nr. 3. Name is Dvogibka and proposed grade is 7a.

Monday, 10 October 2016

Pokojec - Chuck Norris 8b+

HR
Jurica Levatić napravio je drugo ponavljanje smjera Chuck Norris i predložio ocjenu 8b+.
EN
Jurica Levatić did second ascent of the route Chuck Norris and suggested 8b+. Mono strenght is required...

Buzetski kanjon FA by Goran Matika

HR
U Buzetskom kanjonu u sektoru Đoser Goran Matika izvršio je prvi uspon u smjeru pod rednim brojem 22. Smjer se sada zove Kameno srce i ima ocjenu 8a+.
EN
Goran Matika did FA in Buzetski kanjon sector Đoser. Route with nr. 22 in the guidebook now is graded 8a+ and named Kameno srce.

Monday, 26 September 2016

Buzetski kanjon - first 8c

HR
Goran Matika popeo je prvi smjer ocjene 8c u Buzetskom kanjonu. Radi se o liniji br. 9 u sektoru Slap. Smjer sada ima ocjenu 8c i ime Grinta. Usput korekcija: nema linije br7 a smjer Inglorious Bastards završava na sidrištu smjera Alita. Desno od Grinte su još dva projekta.
EN
Goran Matika climbed first 8c route in Buzetski kanjon. In sector Slap he have climbed line nr. 9 in the guidebook. Now this line is called Grinta and graded 8c. Some other corrections: There is not a line nr.7 and route Inglorious bastards end at the same anchor as Alita. Two more projects are right of route Grinta.

Friday, 16 September 2016

Limski kanal - small corrections

HR
Mala korekcija u sektoru B Horoskop:
redoslijed smjerova:
15. Blizanci
16. ?
17. Bik
18.Ovan
19. ?
Sektor D Šimije :
Lijevo od smjera Sbarabus nalaze se još dva smjera :
1. Sretna nova godina 6b ( 5b,6b) 40m - direktna varijanta druge dužine : 6a
2. Paolo, Sara, Silena 5c (5c,5b) 40m
Smjer Kugumar ima i drugu dužinu ocjene 6a+
Smjer Titiriti ima drugu dužinu ocjene 6c ( Tatarata ima samo prvu dužinu 5c)
 EN
Small correction for sector B Horoskop:
correct route list:
15. Blizanci
16. ?
17. Bik
18.Ovan
19. ?
Sector D Šimije:
Left from route Sbarabus two new routes are climbed:
1. Sretna nova godina 6b ( 5b,6b) 40m - direct variant of the second pitch : 6a
2. Paolo, Sara, Silena 5c (5c,5b) 40m
Route Kugumar have a second pitch which is graded 6a+
Route Titiriti have a second pitch which is graded 6c, Route Tatarata heve only first pitch.


Obli kuk - new route and corrections

Sektor Pano

Correction of the grades:
1. Circus ( project ) 7c ?
2. Vrtlog vira ( project ) 7b ?
3. Svarun 6b+
4. Velevij 6c+
5. Balerina 6a+


Route : Gravitacijski kolaps