Monday, 7 August 2017

Monday, 24 July 2017

Golubinjak - grade corrections

HR
Ispravke i korekcije ocjena:
A-Zambezi
Orinoco: 7a
E-Hollywood
Pulp fiction: 7b
A Perfect world: 7a+
Rush 6c (P1+P2 7a))

Monday, 3 July 2017

Buzetski kanjon - new route

HR
Gianfranco Dušić izveo je FA u smjeru pod rednim brojem 4 (sektor Slap). Smjer se zove Finta di mona a prijedlog ocjene je 8b+. Zbog odlomljenog hvatišta Vaška mafija je uzdignuta na 8b. I Giant Yass je korigiran na 8a.
EN
Gianfranco Dušić did FA in sector Slap
(route number 4.). Name is Finta di mona and suggested grade is 8b+. After hold is broken route Vaška mafija is upgraded to 8b. looks that also Giant Yass is harder, so it is 8a probably.

Tuesday, 27 June 2017

Markezina Greda - Špurijus

HR
Smjer Špurijus (C/17) napokon je ispenjan: 6b, 35m.
EN
Route Špurijus (C/17) finally climbed: 6b, 35m.

Tuesday, 20 June 2017

Paklenica - Kozarice news

HR
Novi smjerovi u sektoru Kozarice:
7
.a Za Špecu 6b+/c 20 m, 15.a Projekt 8a? 32m 

Sektor Karenin - desno od Balibana : Marko & Marko 4a


EN

New routes in sector Kozarice7.a Za Špecu 6b+/c 20 m, 15.a Project 8a? 32m
Sektor
Karenin - right of  Baliban : Marko & Marko 4aMonday, 12 June 2017

Markezina Greda - new routes

HR
Ivan Lisica popeo je novi smjer u sektoru Velika rupa (Markezina Greda). Smjer se nalazi između Balkan boyaGoginog. Ime mu je U boy, u boy! a predložena ocjena je 8a+. Boris Zokić izvodi FA projekta u Maloj rupi ( sektor D/II smjer broj 30.): Simba 7c+. Korekcija ocjene: El fanatico 8a.


EN
Ivan Lisica have climbed a new route in sector Velika rupa (Markezina Greda). New route is located between routes Balkan boy and Gogin. Route is now graded 8a+ and name is U boy, u boy! Boris Zokić did FA in ex project - sector D/II route nr. 30. New name Simba, grade 7c+.
Grade correction: El fanatico 8a.

Kalnik - Bugiman climbed

HR
Mihael Štefić popeo je projekt u sektoru Crazy rock imena Bugiman. Ocjena toga smjera sada je 8a. Fran Horvat izveo je prvo ponavljanje i predložio ocjenu 7c!?
(11m). Babaroga je korigirana na 7b.
EN
Mihael Štefić has climbed a project in sector Crazy rock. Route Bugiman (nr.14) now is graded 8a (11m). Fran Horvat did first repeat and suggested 7c !? Also Babaroga 
was corrected on 7b.

foto: Crazy rock