Tuesday, 20 February 2018

Baška / Krk - new sector

HR
Pristup: Sa desnog kraja baške plaže ( gledano prema moru) kroz lijepu šumu borovine prema stijeni.
EN
Access from the righthand end of Baska beach through a beautiful forest and to the then visible crag.

Friday, 9 February 2018

Perun new route

HR
Novi smjer u središnjem dijelu barijere Peruna: Dixi , 5c , 40m. EN

New route in the middle part of Perun: Dixi , 5c , 40m. 

Karin - new small sector

HR
Novi sektor na penjalištu Karin. 
EN
New smaller sector in Karin.


1. SWING 5C / Miguel
2. TALISA 5B / Miguel
3. MAX 6A / Igor Pap
4. BARBIN 5C / Igor Pap

Hvar - new multipitch

HR
Miješani tim čeških i slovačkih penjača Igor, Miguel i Antonio  opremili su nov 300m dug smjer iznad uvale Lučišće na otoku Hvaru. Smjer je opremljen sa 40 spitova ( sidrišta su opremljena).
EN
Mixed Czech and Slovak team of climbers Miguel, Antonio and Igor opened a new multipitch above Lučišće bay at Hvar island. Route is equipped with 40 bolts.

Monday, 29 January 2018

Karin - sektor Big

HR
Nešto novih smjerova u sektoru Big. Zasluga Šime Jukića i PD Paklenica. Radi se i dalje...EN
Some new routes in sector Big. Bolted by Šime Jukić, a local climber from Zadar.

Tuesday, 16 January 2018

Kamena vrata - projects climbed

HR
Rajko Zajc popeo je još dva projekta u sektoru B:
Pritisak 7c , No sun no fun 7b+.
Smjerovi su kratki , bolderaškog karaktera.
EN
Rajko Zajc climbed two more projects in sector B:
Pritisak 7c , No sun no fun 7b+.

Monday, 15 January 2018

Ilinac (Omiš)- Stargate - harder but safer new variant

HR
 Autori smjera Stargate Oszi & Enci, opremili su novu varijantu pete dužine. Ta je teža ali obzirom na kvalitetu kamena sigurnija .
ENOszi & Enci authors of the route Stargate equipped new variant of the fifth pitch which is harder but safer due much better rock quality.