Wednesday, 1 October 2014

Kompanj - Hajvan 7c+

HR
Goran Matika popeo je projekt u ploči u sektoru A/2 Ghey team. Smjer pod rednim brojem 14 sada se zove Hajvan a ocjena je 7c+.
EN
Goran Matika did FA in sector A/2 Ghey team. Route nr. 14 now is named Hajvan and graded 7c+

8c in Limski kanal !

HR
Slovenski penjač Franci Jensterle popeo je stari projekt u sektoru Krugi ( smjer pod brojem 4. ) i ocijenio ga je sa 8c ! Ime Starac i more ( smjer se inače nalazi lijevije nego je ucrtan na skici ).
EN
Slovenian climber Franci Jensterle climbed old project in sector Krugi. Route nr.4 on topo ( otherwise more on left side ) is graded 8c and named Starac i more !

 

Monday, 15 September 2014

Riba na oko - Sopot/Pandora

HR
Orginalno ime smjera koji se nalazi najljevije na penjalištu je Riba na oko 6a.
EN
Original name of the route nr.1 in secotor A is Riba na oko 6a.

Intermezzo - new route in Buzetski kanjon

HR
Novi smjer opremila je Anja Bečan. Intermezzo 6b nalazi se između smjerova Joker i Mailita ( 21. and 22:).
EN
New route opened by Anja Bečan. Intermezzo 6b is located between the routes Joker and Mailita ( 21. and 22:).

Friday, 29 August 2014

Krvavica

HR
Smjerovi pod rednim brojevima 7. i 8. ( Stoja ) popeti od strane Klemena Bečana . Prijedlog ocjene : 7c+ oba.
EN
Routes nr 7. and 8. ( Stoja ) climbed by Klemen Bečan. Suggested grade : 7c+ both routes.

Monday, 25 August 2014

Omiš - Vukowar

HR
Ivan Lisica izveo je FA u superatraktivnom i dugom smjeru na omiškom Perivoju. Jedan od najdužih HR sportskih smjerova Vukowar ocijenjen je sa 8b+.
EN
Ivan Lisica climbed a long tima project in Omiš - sector Perivoj. Vukowar is one of the longest and now, the hardest sport routes in Croatia. Suggested grade 8b+ !

 

Monday, 18 August 2014

Markezina Greda - Full Contact

HR
Ekstenzija smjera Kontakt ( C/15) by Klemen Bečan: Full Contact 8a+ 45m
EN
Extension of the route Kontakt ( C/15)  by Klemen Bečan: Full Contact 8a+ 45m